Opiskelu

Ympäristöpolitiikka ja aluetiede


MITÄ?

Elinympäristössämme tapahtuvista muutoksista seuraa koko ihmiskuntaa samoin kuin yksittäisiä ihmisiä ja ihmisryhmiä koskevia ongelmia. Sellaisia ovat esimerkiksi ilmastonmuutos, alueelliset konfliktit, luonnonvarojen riittävyys sekä maankäytön ristiriidat. Muutosten tuomat haasteet ovat yhtä aikaa paikallisia ja globaaleja mutta niihin vastaaminen edellyttää erilaisia keinoja eri aluetasoilla. Opinnoissa tutustutaan keskeisiin ympäristön politisoitumiseen johtaviin alueellisiin, yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin syihin ja syvennytään yhteiskunnan ja ympäristön keskinäisiin sidoksiin sekä politiikan vaikutuskeinoihin.

Lisää tietoa opinnoista täältä!


MIKSI?

Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintosuunta kouluttaa ympäristöpolitiikan vaikutuskeinojen ja alueellisen muutoksen hallinnan asiantuntijoita. Alan osaamiselle on kasvava tarve sillä ihmisen ja ympäristön suhde muuttuu jatkuvasti talouden, politiikan, kulttuurin sekä luonnon prosessien vaikutuksesta.


MINNE?

Tutkinnon suorittaneet opiskelijat saavat valmiudet toimia asiantuntijoina kehittämis-, hallinto-, tutkimus- tai tiedotustehtävissä julkisen sektorin organisaatioissa, minkä lisäksi sopivia työpaikkoja löytyy muun muassa yksityisen sektorin tutkimuslaitoksista ja kansalaisjärjestöistä niin Suomessa kuin ulkomailla.

Käy kurkkaamassa minne ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opiskelijat ovat sijoittuneet työelämässä: www.toissa.fi

Alumnitarinoita myös Spatikan blogista alpakankohtaista.blogspot.fi

Töissä ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opiskelijoiden etuja valvoo Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL sekä Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry.


MITEN?

Ympäristöpolitiikka ja aluetiede on yksi hallintotieteiden tutkinto-ohjelman opintosuunnista. Tutkinto-ohjelmassa suoritetaan ensin kandidaatin tutkinto laaja-alaisessa kandidaattiohjelmassa, jossa opiskelija valitsee maisteriopintojen suuntautumisalakseen yhden viidestä opintosuunnasta. Maisteriopinnoissa opiskelija syventää osaamistaan valitussa opintosuunnassa. Sisäänotto hallintotieteiden tutkinto-ohjelmaan on päävalinnassa 132 opiskelijaa.

Lisää tietoa opiskelijahausta: www.uta.fi/jkk/opiskelijaksi.