Opiskelu

MIKÄ YPAT?


Ympäristöpolitiikka ja aluetiede (tuttavallisemmin ja lyhennettynä YPAT) on yksi hallintotieteiden tutkinto-ohjelman opintosuunnista. Tutkinto-ohjelmassa suoritetaan ensin kandidaatin tutkinto laaja-alaisessa kandidaattiohjelmassa, jossa opiskelija valitsee maisteriopintojen suuntautumisalakseen yhden viidestä opintosuunnasta. Maisteriopinnoissa opiskelija syventää osaamistaan valitussa opintosuunnassa.

Johtamiskorkeakoulun sivuilla YPATista lukee seuraavaa:

”Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintosuunta kouluttaa asiantuntijoita, jotka työskentelevät alueellisen muutoksen, elinympäristön laadun ja ympäristöpoliittisten ratkaisujen parissa. Yhteiskunnan kehitystä ja ympäristöä koskevat ratkaisut vaikuttavat kauas tulevaisuuteen. Ne ovat myös vaikeasti ennakoitavia prosesseja ja siksi politisoituvat usein. Kska ihmisen ja ympäristön suhde muuttuu kaiken aikaa, myös alan osaamisen tarve kasvaa jatkuvasti. Esimerkiksi ilmastonmuutosta, kaupunkisuunnittelun ristiriitoja tai luonnonvarojen niukkuusongelmia ei voida käsitellä ilman laaja-alaista ymmärrystä kestävästä muutoksesta. YPAT-opintosuunnasta valmistuneilla maistereilla on taidot ja valmiudet toimia kehittämis- ja johtotehtävissä, hallinnossa, tutkimus- ja koulutustehtävissä, yrityksissä sekä tiedotustehtävissä. Koulutusta vastaavia työtehtäviä löytyy myös kansalaisjärjestöistä sekä Suomessa että ulkomailla.”

Lue lisää hallintotieteiden tutkinto-ohjelmasta täältä. Lisätietoa tutkinto-ohjelmasta ja opiskelijahausta löydät myös täältä.

Opinto-opas on hyvä paikka perehtyä tarkemmin sekä ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintoihin että hallintotieteiden tutkinto-ohjelman opintoihin yleisemmin. Löydät opinto-oppaasta kurssien kuvakset ja osaamistavoitteet. 

Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen suuntaavat opinnot:

HALYAA12 Ympäristöhallinnan muutos, 5 op
HALYAA13 Asiantuntemus ja arjen ympäristöpolitiikka, 5 op
HALYAA14 Yhteiskunnalliset kiistat ja niiden hallinta, 5 op
HALYAA15 Kaupunkien maankäytön pelikenttä, 5 op

Ympäristöpolitiikan ja aluetieteen syventävät opinnot:

HALYAS11 Ympäristöpolitiikan vaikutuskeinot, 10 op
HALYAS12 Tila, paikka ja aika, 10 op
HALYAS13 Tutkimus ja teoria, 10 op
HALYAS14 Vaihtuvasisältöiset erikoiskurssit, 10 op
HALYAS99 Pro gradu -tutkielma ja seminaari, 40 op