Järjestö

Spatikka - ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opiskelijoiden ainejärjestö
 
Spatikan haalarimerkki on keväällä 2010
 järjestetyn suunnittelukilpailun tuotos.
Sitä koristaa tunnuseläimemme alpakka.
Spatikka on vireä keskisuuri ainejärjestö, jonka jäseniä yhdistää hallintotieteiden opiskelu Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa, ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opintosuunnassa. Spatikka syntyi keväällä 2010, kun ympäristöpolitiikan ja aluetieteen oppiaineet päätettiin yhdistää uudeksi ohjelmaksi. Samalla myös näiden kahden oppiaineen ainejärjestöt, vuonna 1996 perustettu ympäristöpolitiikan opiskelijoiden Perusvoima ja 2004 perustettu aluetieteen Regio yhdistivät voimansa.

Spatikan toiminta keskittyy erityisesti opintosuunnan opiskelijoiden yhteisöllisyyden kehittämiseen. Järjestämme niin sauna- kuin kokkailuiltoja sekä ekskursioita niin virkistys- kuin opintomielessäkin. Ajamme myös aktiivisesti opiskelijoimme asiaa yliopiston hallinto-elimissä ja pyrimme pitämään yhteyksiä myös työelämä-organisaatioihin.

Toimimme aktiivisessa yhteistyössä muiden hallinto-tieteiden ainejärjestöjen kanssa. Tämä yhteistyö toi myös hallintotieteiden ainejärjestöille toisen sijan Tamyn ainejärjestökilpailussa 2012.  Kuulumme myös yksikköjärjestöömme Johtamiskorkeakoulun ylioppilaisiin. Olemme pitäneet aktiivisesti yhteyttä muiden oppiaineiden ainejärjestöihin muun muassa kyykkäillen ja saunoen TTY:n ympäristöteekkareiden kanssa ja rusettiluistellen politiikan tutkimuksen opiskelijoiden seurassa.

Ainejärjestöllämme on hyvin tiivit välit opintosuuntamme henkilökunnan kanssa. Järjestämme säännöllisesti tapaamisia virallisissa sekä vähän epävirallisimmissakin merkeissä useamman kerran vuodessa. Ammattiyhdistyksiin (mm. Ympäristöasiantuntijoiden keskusliitto YKL) ja muihin työelämäsidosryhmiin olemme pitäneet yhteyttä järjestämällä kesätyöinfoja ja työelämäekskursioita esimerkiksi Ekokumppaneihin, Ramboll Finland Oy:lle ja Tampereen kaupungin kestävä yhdyskunta -yksikköön.

Vuoden 2013 ALPAKKA-lehti
Vanhemmat Alpakat