Järjestö

Spatikka - ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opiskelijoiden ainejärjestö
 
Spatikan haalarimerkki on keväällä 2010
 järjestetyn suunnittelukilpailun tuotos.
Sitä koristaa tunnuseläimemme alpakka.

Spatikka on ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opiskelijoiden oma ainejärjestö, joka toimii Tampereen yliopistossa hallintotieteiden tutkinto-ohjelmassa yhden opintosuunnan opiskelijat kokoavana voimana.   Spatikka syntyi keväällä 2010, kun ympäristöpolitiikan ja aluetieteen oppiaineet päätettiin yhdistää uudeksi ohjelmaksi. Samalla myös näiden kahden oppiaineen ainejärjestöt, vuonna 1996 perustettu ympäristöpolitiikan opiskelijoiden Perusvoima ja 2004 perustettu aluetieteen Regio yhdistyivät.

Spatikan toiminta keskittyy erityisesti opintosuunnan opiskelijoiden yhteisöllisyyden ja työelämäyhteyksien kehittämiseen sekä etujen valvontaan. Yhteisöllisyyden edistämiseksi Spatikka järjestää rentoja hengailuja esimerkiksi SpatikKahvien merkeissä, joissa opintosuunnan opiskelijat ja siitä kiinnostuneet pääsevät tutustumaan toisiinsa ja vaihtamaan kuulumisia. Tämän lisäksi Spatikka järjestää ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opiskelijoiden kannalta mielenkiintoisia työelämäekskursioita. Ainejärjestöllämme on hyvät välit opintosuuntamme henkilökuntaan, jonka kanssa järjestämme muutaman kerran vuodessa yhteisiä tilaisuuksia. Erilaisten tapahtumien järjestämisen lisäksi Spatikka ajaa ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opiskelijoiden asiaa ja toimii oman alansa opiskelijoiden etujärjestönä yliopistolla. 

Toimimme aktiivisessa yhteistyössä muiden hallintotieteiden ainejärjestöjen kanssa ja kuulumme myös tiedekuntajärjestöömme Johtamiskorkeakoulun ylioppilaisiin. Tämän lisäksi Spatikka tekee yhteistyötä myös muiden, tiedekunnan ulkopuolisten, ainejärjestöjen kanssa. 


Vuoden 2013 ALPAKKA-lehti
Vanhemmat Alpakat